Profil společnosti Kontakty Nabídka osiv Nabídka služeb Akcionáři

Ostatní služby podzim 2021

Nabídka moření osiv přípravky na ochranu rostlin

Pšenice ozimá

Ječmen ozimý

Tritikale ozimé

Žito ozimé

Ozimé obiloviny v systémech ekologického zemědělství

pšenice ozimé, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé

Ozimé obiloviny (pšenice ozimá, ječmen ozimý) v kombinaci s fungicidními mořidly